Preloader
Search

S&P Thai Restaurant & Bakery เค้ก เบเกอรี่ ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม ฟู้ดเดลิเวอรี่

เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ใส่ใจโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน จัดทำตำราอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน” โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26

เอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจอาหารมากกว่า 40 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งเอส แอนด์ พี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลด้านโภชนาการสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นการจัดทำตำราอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน” จึงเป็นอีกโครงหนึ่งที่เอส แอนด์ พี จัดทำขึ้น ปัจจุบันพบว่าคุณภาพอาหารในแต่ละมื้อจะต่ำกว่ามาตรฐานโภชนาการ เนื่ืองจากเด็กได้รับประทานอาหารในงบประมาณที่จำกัด การจัดทำตำราอาหารเล่มนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอเมนูอาหาร 30 รายการ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัยของเด็กวัยเรียน ตำราอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน” เป็นอีกทางเลือกที่หลากหลายให้กับทางโรงเรียนเพื่อ แก้ปัญหาภาวะขาดโภชนาการของเด็ก ซึ่งเด็กถือเป็นเยาวชนของชาติที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพนำมาซึ่งการพัฒนาชาติ อย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต การมีสุขภาพการกินอยู่ที่ดีจะทำให้เด็กมีสุขภาพและสติปัญญาในการดำเนินชีวิต ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับงานในวันนี้มีตัวแทนโรงเรียนจาก 50 เขต ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานและรับหนังสือตำราอาหาร พร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้สนับสนุนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านโภชนการของเด็กวัยเรียน บริษัทฯ หวังว่าตำราอาหารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการจัดสรรเมนูอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กนักเรียน ป้องกันปัญหาการขาดโภชนาการของเด็กได้ดีอีกทางหนึ่ง เอส แอนด์ พี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโภชนาการที่ดีให้กับสังคมตลอดไป และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป