Preloader
Search

S&P Thai Restaurant & Bakery เค้ก เบเกอรี่ ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม ฟู้ดเดลิเวอรี่

โครงการ S&P Kitchen for kids ปี 8

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ S&P Kitchen for kids อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้เข้าปรับปรุงโรงครัวให้กับโรงเรียนทั้งหมด 3 แห่ง ภาคอิสาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย และภาคตะวันตก 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังได้แนะแนวเรื่องสุขอนามัยในการประกอบอาหาร และการแยกขยะให้ถูกต้อง พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ด้วยขนมแสนอร่อยจากเอส แอนด์ พี เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา