Preloader
Search

S&P Thai Restaurant & Bakery เค้ก เบเกอรี่ ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม ฟู้ดเดลิเวอรี่

S&P สนับสนุน โครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”

คุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบโล่และเกียรติบัตร จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” โดยสนับสนุนเงินปรับปรุงโรงครัว โรงอาหารและระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านโพนทอง จังหวัดอำนาจเจริญ มูลค่า 400,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน 16 ชิ้น มูลค่า 252,160 บาท ให้กับส่วนกลางนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสภาพแวดล้อมที่่ดี ได้รับโอกาสในการเสริมสร้างสมรรถนะของตนให้ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล