Preloader
Search

Coffee

บลูคัพ คอฟฟี่ ได้ผสานเอาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าชั้นเยี่ยมซึ่งปลูกบนที่สูงของไทย
กับเมล็ดกาแฟอาราบิก้ารสชาติกลมกล่อมจากแหล่งกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก เพื่อให้ได้กาแฟถ้วยโปรดของคุณ

Blue Coffee

ความสุขจากกลิ่นและรสของกาแฟ

Bluecup00005
Bluecup00006
Bluecup00007
Bluecup00008
Bluecup00039
Bluecup00045
Bluecup00044
Bluecup00043
Bluecup00042
Bluecup00009

Iced Espresso

ความสุขจากกลิ่นและรสของกาแฟ

Espresso Frost

ความสุขจากกลิ่นและรสของกาแฟ

Bluecup00011
Bluecup00013
Bluecup00014
Bluecup00016
Bluecup00017
Bluecup00030
Bluecup00035
Bluecup00037
Bluecup00036

Smoothie

ความสุขจากกลิ่นและรสของกาแฟ

Bluecup00033
Bluecup00028
Bluecup00027
Bluecup00010

Sparkling

ความสุขจากกลิ่นและรสของกาแฟ

Bluecup00038
Bluecup00032
Bluecup00012
Bluecup00003