Preloader
Search

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ เลขที่ 1880
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ขนาดไฟล์ 8.93 MB

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

9.61 MB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

9.21 MB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

455 KB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.

187 KB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.

8.71 MB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.

10 MB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.

171 KB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554

วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

157 KB.  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553

วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.

157 KB.  

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

9.61 MB.