Preloader
Search

ข่าวสาร

รับข่าวสารดีๆ ได้ จากทาง S&P

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ...
อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

S&P ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวัน ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P Healthy Workshop

S&P จัดกิจกรรม S&P Healthy Workshop กิจกรรมดีๆ เพื่อมอบให้กับลูกค้าสมาชิ ...
อ่านเพิ่มเติม

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรอ ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P Summer Camp 2018

S&P จัดกิจกรรม S&P Summer Camp พาเพลิน เดินเล่น @ อยุธยา ให้กับลูกค้าสมา ...
อ่านเพิ่มเติม

Corporate Social Responsibilities CSR

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “S&P เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 9″ โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อนผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ขนทัพพนักงานร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าว ดำนา เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ยังมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ อีกด้วย

โครงการ S&P Kitchen for kids ปี 8

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ S&P Kitchen for kids อ ...
อ่านเพิ่มเติม

เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ใส่ใจโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน จัดทำ ...
อ่านเพิ่มเติม

Cake A Wish Make A Wish 2015 เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ปีที่ 11

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งเค้ก จัดโครงกา ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P สนับสนุน โครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”

คุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบโล่และเกียรติบัตร จากพลอากาศเอก ปร ...
อ่านเพิ่มเติม

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนทุนวิจัยพันธุ์

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนทุนวิจัยพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ...
อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

S&P ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวัน ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P Healthy Workshop

S&P จัดกิจกรรม S&P Healthy Workshop กิจกรรมดีๆ เพื่อมอบให้กับลูกค้าสมาชิ ...
อ่านเพิ่มเติม

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรอ ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P Summer Camp 2018

S&P จัดกิจกรรม S&P Summer Camp พาเพลิน เดินเล่น @ อยุธยา ให้กับลูกค้าสมา ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ...
อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

S&P ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวัน ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P Healthy Workshop

S&P จัดกิจกรรม S&P Healthy Workshop กิจกรรมดีๆ เพื่อมอบให้กับลูกค้าสมาชิ ...
อ่านเพิ่มเติม

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรอ ...
อ่านเพิ่มเติม

S&P Summer Camp 2018

S&P จัดกิจกรรม S&P Summer Camp พาเพลิน เดินเล่น @ อยุธยา ให้กับลูกค้าสมา ...
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา

รายละเอียดของสถานที่ (ที่มา และประวัติ)

ปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จำนงค์ ไรวา ได้มอบบ้านไรวา ที่ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน สร้างโดยคุณพ่อสุริยน ไรวา ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยได้เรียนเชิญคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย มาเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป็นครั้งแรก และได้ดำเนินการอบรมโยคีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน

รายละเอียดของคอร์สต่าง ๆ

“เจริญสติ  –  สัมปชัญญะ” ตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ 3 วัน 2 คืน

ข้อปฏิบัติหลักสูตร “วิถีโสดาบัน” 3 วัน 2 คืน

หลักสูตรและข้อปฏิบัติ หลักสูตรสมถะวิปัสสนาภาคปฏิบัติ 9 วัน 8 คืน

อมรม “พัฒนาจิตตามแนวคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย” 4 วัน

อมรม “พัฒนาจิตตามแนวคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย” 8 วัน

ข้อมูลการสมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา

ผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครเข้าร่วมได้ที่

0-2785-400 ต่อ 113

0-2785-4040

vipassana@snpfood.com